ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ หลักการทำงานไร้สัมผัส

ก๊อกน้ำเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำ เป็นสิ่งที่ใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกให้หมดไป โดยก๊อกน้ำไม่ได้มีเพียงประเภทที่มีด้ามจับ เกลียวหมุนหรือแบบใช้เท้าเหยียบ เพื่อเปิด-ปิดน้ำเท่านั้น แต่ในปัจจุบันยังมีก๊อกน้ำเซ็นเซอร์หลักการทำงานอัตโนมัติ ที่ไร้สัมผัส พัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ใช้งานผ่านระบบเซ็นเซอร์ เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคได้โดยตรง ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาให้ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสก๊อก หรือใช้เท้าเหยียบกลไกด้านล่างเพื่อเปิด – ปิดน้ำ ซึ่งมีข้อดีที่ทำให้ห้องน้ำมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น เนื่องจากก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ หลักการทำงาน คือ การใช้ระบบเซ็นเซอร์ สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดของน้ำแทนการใช้ด้ามจับ ส่งผลให้มือของเราไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรง นับเป็นการลดความเสี่ยงในการรับสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่าง ๆ ที่สะสมอยู่บริเวณนั้น ทำให้ได้ห้องน้ำที่มีสุขอนามัยดีพร้อมกับเทคโนโลยีสุดไฮเทค ด้วยหลักการทำงานของก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ที่ไม่ต้องสัมผัส เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษามาก เมื่อคุณทำความสะอาดแล้วก็จะคงความมันวาวเอาไว้ได้ยาวนาน เนื่องจากตัวก๊อกน้ำแทบไม่ต้องสัมผัสกับอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นมือของผู้ใช้ สบู่ล้างมือ หรือคราบน้ำ ช่วยให้เกิดรอยเลอะหรือคราบสกปรกได้น้อยกว่าก๊อกแบบธรรมดามาก

Scroll to Top