ต้นเดหลี ไม้ฟอกอากาศ ช่วยให้บรรยากาศเย็นสดชื่น

ต้นเดหลีมีถิ่นกำเนิดต้นทางมาจากประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้ ในประเทศไทยจะมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นหลายชื่อมาก เช่น กวักเงิน หน้าวัวไทย เจ็ดทิวา กวักมงคล และกวักมงคลใบโพธิ์ เป็นต้นไม้ที่ดูแลค่อนข้างง่าย ใบสวยเป็นมันเงาสวยงามมาก เดหลี เป็น 1 ในต้นไม้ 30 ชนิด ที่องค์การนาซาค้นพบว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศได้เป็นอย่างดี

ลำต้นจะมีลักษณะเป็นเหง้าหรือหัวฝังอยู่ใต้ดิน และแทงลำต้นขึ้นมาเหนือดิน เจริญเติบโตด้วยการแตกหน่อจากเหง้าหรือหัว โดยแทงขึ้นมาทางด้านข้าง ต้นจะขึ้นเป็นพุ่มเป็นกอ ลำต้นจะมีน้ำยางใส โดยเมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร โดยแต่ละหน่อก็จะสามารถออกดอกได้ ใบเป็นไม้ใบเลี้ยงเดี่ยว แทงใบแบบเรียงสลับออกจากลำต้น ออกใบเดี่ยว มีก้านสีเขียวอ่อนหรือเขียวเข้ม ใบมีความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร กว้าง 10–15 เซนติเมตร ลักษณะใบแหลมรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบเรียบและเป็นมันวาว เส้นกลางใบจะเป็นแนวร่องสีเขียวตามแนวใบชัดเจน และขอบใบจะมีลักษณะเป็นคลื่น ดอกจะออกเป็นช่อ ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ปลีดอกหรือช่อดอกมีลักษณะเป็นแท่ง โดยมีดอกย่อยสีเหลืองอ่อนขึ้นรอบ ๆ อีกที ดอกย่อยจะมีความยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร เมื่อดอกบานเต็มที่จะส่งกลิ่นหอมอ่อน ๆ ได้นานประมาณ 9-10 วัน และมีส่วนจานรองดอกหรือใบประดับเป็นใบสีขาว หรือเขียวอ่อน ลักษณะคล้ายรูปหัวใจห่อปลีดอกเอาไว้ โดยปลายใบจะแหลมและโค้งงอ กว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร เดหลีออกดอกได้ตลอดทั้งปีและจะออกดอกมากที่สุดในฤดูฝน

Scroll to Top