ต้นเฟิร์นบอสตัน มอบความสดชื่นและสบายตา

ต้นเฟิร์นบอสตันเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกันกับต้นเฟิร์นใบมะขาม ซึ่งความแตกต่างจะอยู่ที่ใบ ต้นเฟิร์นบอสตันจะมีใบประกอบเป็นขนนกเรียงสลับกัน แต่จะมีการบิดเกลียวของขอบใบเล็กน้อย ปลายใบเดี่ยวที่เป็นใบย่อย มีลักษณะเป็นปลายใบแหลมมากกว่าต้นเฟิร์นใบมะขาม ต้นเฟิร์นบอสตัน มีแหล่งกำเนิดมาจากภูมิภาคอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต้

สามารถนำไปปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกเป็นกระเช้าไม้แขวนได้ ต้นเฟิร์นบอสตันเป็นต้นไม้ที่มักเกาะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ เพื่อใช้เป็นหลักพักพิงอาศัยร่มเงาและความชื้นของต้นไม้ใหญ่ โดยที่ต้นไม้ใหญ่นั้นไม่ได้สูญเสียประโยชน์จากการอิงอาศัยร่วมกัน วัสดุที่ใช้ปลูกต้นเฟิร์นบอสตัน จะมีแค่ 2 ส่วน นั่นคือ กาบมะพร้าวสับและขุยมะพร้าวแช่น้ำ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะช่วยในการระบายน้ำได้ดีและกักเก็บความชื้น นำกาบมะพร้าวและขุยมะพร้าวใส่ลงในกระถางที่ระบายน้ำและอากาศได้ดี ใช้นิ้วมือดันดินใต้รูกระถาง แล้วดึงต้นเฟิร์นบอสตันออก ตักกาบมะพร้าวสับและขุยมะพร้าวสลับใส่ลงรอบๆ จนเต็มกระถาง นำลวดแขวนมาสอดใส่เกี่ยวลงไปในกระถาง แล้วนำไปแขวนในพื้นที่ร่มรำไร ไม่โดนแสงแดดโดยตรง ต้นเฟิร์นบอสตัน ไม่ควรจัดวางในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัด อาจจะทำให้ใบของต้นเฟิร์นบอสตันมีโอกาสไหม้แดดค่อนข้างสูง ควรจัดวางในพื้นที่ที่มีแสงแดดร่มรำไร เพียงพอต่อการสังเคราะห์แสง ต้นเฟิร์นบอสตันเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดี มีการแตกยอดอ่อนเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอและมีการทิ้งใบแห้งด้วยเช่นกัน ใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดลงที่โคนต้นเฟิร์นบอสตัน แล้วค่อยๆ ดึงออก จะทำให้ต้นเฟิร์นบอสตันมีทรงพุ่มที่สวยงามมากขึ้นสีพุ่มของต้นเฟิร์นบอสตัน จะมีลักษณะสีเขียวอ่อนสลับสีเขียวเข้ม ต้นเฟิร์นบอสตันเป็นต้นเฟิร์นที่ไม่ต้องการน้ำในจำนวนปริมาณที่มาก รดน้ำเพียงให้ชุ่มแต่ไม่แฉะ ควรรดน้ำวันละหนึ่งครั้งในช่วงเช้า

Scroll to Top