ฟิโลเซลลอม ไม้ประดับใบสวยแปลกตา

ฟิโลเซลลอมเป็นพืชในตระกูลฟิโล มีลักษณะใกล้เคียงกับซานาดูที่มีความโดดเด่นที่ใบเป็นแฉก ดูสวยแปลกตา ก้านใบยาว แผ่กว้างออกโดนรอบดูสวยงาม จึงเป็นฟิโลเดนดรอนอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะเป็นไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร ฟิโลเซลลอมเป็นพืชที่ต้องการความชื้นและแสงแดดพอควร แต่ถ้าขาดน้ำหรืออยู่ในที่มีแสงน้อยก็ยังเจริญเติบโตอยู่ได้

แต่จะเติบโตได้ไม่เต็มที่ พื้นที่ที่ตั้งวางก็ควรมีพื้นที่โดยรอบต้นให้กว้างพอสมควร เพื่อให้ก้านใบแผ่ออกไปได้เต็มที่ ฟิโลเซลลอมเป็นพืชที่คายความชื้นให้แก่สภาพแวดล้อมภายในห้องได้มาก และมีความสามารถในการดูดสารพิษได้บ้าง การดูแล ต้องการน้ำพอสมควรแต่อย่าให้ถึงกับแฉะ ต้องการความชื้นมากจึงควรฉีดละอองน้ำให้แก่ใบ โดยเฉพาะในห้องหรือเวลาที่อากาศแห้ง ไม่ต้องการแสงมากนัก ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดให้เดือนละครั้ง การปลูก ปลูกได้ดีในดินร่วนซุย ส่วนผสมของดินใช้ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน เศษใบไม้ผุ 1 ส่วน

Scroll to Top