ฟิโลเซลลอม ไม้ประดับใบสวย น่าปลูกจัดสวน

ฟิโลเซลลอมเป็นพืชในตระกูลฟิโล มีลักษณะใกล้เคียงกับซานาดูที่มีความโดดเด่นที่ใบเป็นแฉก ดูสวยแปลกตา ก้านใบยาว แผ่กว้างออกโดนรอบดูสวยงาม จึงเป็นฟิโลเดนดรอนอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะเป็นไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร ฟิโลเซลลอมเป็นพืชที่ต้องการความชื้นและแสงแดดพอควร แต่ถ้าขาดน้ำหรืออยู่ในที่มีแสงน้อยก็ยังเจริญเติบโตอยู่ได้

แต่จะเติบโตได้ไม่เต็มที่ พื้นที่ที่ตั้งวางก็ควรมีพื้นที่โดยรอบต้นให้กว้างพอสมควร เพื่อให้ก้านใบแผ่ออกไปได้เต็มที่ ฟิโลเซลลอมเป็นพืชที่คายความชื้นให้แก่สภาพแวดล้อมภายในห้องได้มาก และมีความสามารถในการดูดสารพิษได้บ้าง ไม้ใบเขียวสกุล Philodendron (ฟิโลเดนดรอน) เป็นอีกหนึ่งสกุลที่เริ่มเป็นที่นิยมในตลาดต้นไม้ช่วงหลังที่ผ่านมา ด้วยลักษณะของก้านที่มีสีสันที่แปลกตา ลักษณะใบที่มักจะเรียวยาว มักมีถิ่นกำเนิดหลักในลุ่มน้ำอะเมซอน ด้วยลักษณะภูมิอากาศที่เป็นป่าดิบชื้น จึงทำให้สามารถปลูกใบอากาศบ้านเราได้ไม่ยากนัก

Scroll to Top