มอนสเตอร่า ต้นไม้ฟอกอากาศ ช่วยลดสารพิษในห้องนอน

มอนสเตอร่าเป็นพรรณไม้มีรูปทรงของใบที่ดูแตกต่างจากต้นไม้ทั่วไป คือมีรูหรือริ้วอยู่บนใบ หลายคนตั้งสมมุติฐานว่ารูหรือรอยฉีกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้อาจช่วยลดแรงต้านลมในธรรมชาติที่พัดผ่านหรือบางก็ว่าช่วยให้น้ำสามารถไหลลงไปที่รากและลำต้นได้ดียิ่งขึ้น มอนสเตอร่ามีอยู่ในธรรมชาติประมาณ 47 ชนิด พบอยู่ทั่วไปในพื้นที่เขตร้อนภายในทวีปอเมริกาเหนือและใต้

จัดอยู่ในประเภทต้นไม้เลื้อยขนาดกลางข้อสั้น สามารถเลื้อยไปได้ไกล 2-4 เมตร เมื่อโตเต็มที่ใบจะเปลี่ยนรูปตามแต่ละช่วยอายุและมีช่องรูแตกต่างกันไปตามแต่ละพันธ์ุ ส่วนใหญ่เมื่อต้นมีขนาดเล็กจะมีใบเรียบ แต่เมื่อโตเต็มที่จะมีรอยหยักเว้าและมีรู ดูคล้ายกันกับต้นไม้ในวงศ์เดียวกันอย่าง สกุลซินแด็ปซัส ราฟิโดฟอร่า และไพทอส เป็นต้น มอนสเตอร่าจะมีปลีดอกสั้นและเป็นดอกสมบูรณ์เพศแต่ก็ไม่ค่อยพบได้บ่อยนัก ชอบสถานที่แดดรำไรและชุ่มชื้นมาก แต่ก็ปลูกเลี้ยงง่ายและทนต่อทุกสภาพอากาศ จึงไม่แปลกใจที่มอนสเตอร่าจะกลายเป็นตัวเลือกแรกของเหล่านักสะสมต้นไม้ใบและผู้ที่ต้องการนำต้นไม้มาตกแต่งภายในบ้าน เราควรปลูกมอนสเตอร่าในภาชนะบรรจุดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี แต่เมื่อต้นเริ่มโตขึ้นควรนำไปขึ้นหลักหรือปล่อยเลื้อยขึ้นต้นไม้ใหญ่ โดยหากไม่มีพื้นที่ให้เลื้อยเราสามารถตัดลำต้นใต้ข้อและนำไปขยายพันธ์ุด้วยการปักชำยอดและลำต้นต่อได้ ความจริงมอนสเตอร่าเป็นหนึ่งในไม้ใบที่เข้ามาปลูกและจัดจำหน่ายในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีมาแล้ว แต่ก็จะถูกนำไปใช้ในลักษณะของต้นไม้คลุมดินหรือต้นไม้ประธานฟอร์มใบใหญ่สวยงามที่นิยมนำมาปลูกประดับเพื่อเพิ่มจุดเด่นในสวนโดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับแสงแดดรำไร จนกระทั่งราว 4 ปีที่แล้วในวงการตกแต่งภายในเริ่มนำไม้กระถางเข้ามาปลูกภายในอาคารหรือในบ้านอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยต้นไม้ที่เป็นที่นิยมในยุดแรกจะเป็นกลุ่มต้นไม้ยืนต้นอย่างยางอินเดีย จั๋งจีน ปาล์มไผ่ และไทรใบสัก แต่ก็จะมีมอนสเตอร่าพวงไปด้วยเสมอตั้งแต่ในช่วงเวลานั้นร่วมกับไม้ใบอื่นๆอย่าง พญาไร้ใบ ฟิโลเดนดรอน กวักมรกต หรือลิ้นมังกร

Scroll to Top