เครื่องตรวจจับก๊าซหุงต้มที่อยู่ในอากาศ

Gas Detector เหมาะสำหรับการติดตั้งในครัวที่ใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง โดย Gas Detector จะตรวจจับก๊าซมีเทนหรือก๊าซหุงต้มที่อยู่ในอากาศ ถ้ามีปริมาณเกินค่า 8±3 % LEL เครื่องก็จะร้องเตือน โดยมีความดังที่ระยะห่าง 1 เมตรจากตัวเครื่องอยู่ 70 เดซิเบล รวมถึงมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนไว้ด้วย gas detector

สื่อสารด้วยสัญญาณ ZigBee จึงต้องมี smart gateway เป็นตัวเชื่อมเช่นเดียวกับ smoke detector โดยใช้ตัวเดียวกันได้เลย เพราะสมาร์ทเกตเวย์ 1 เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ได้ 50 อุปกรณ์ ถือว่าซื้อครั้งเดียวก็ใช้กันได้คุ้มค่า โดยการติดตั้งสามารถทำได้ง่ายทั้งการใช้นอตยึด และใช้กาวสติกเกอร์ ใช้แหล่งพลังงานจากไฟบ้าน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดให้มีความคงที่มากขึ้น โดยสามารถติดได้ทั้งบริเวณเพดานและผนัง การติดที่เพดานควรติดจุดเหนือแก๊ส 1.5-3 เมตร ส่วนการติดที่ผนังควรติดเหนือจุดเกิดแก๊ส 20-60 ซม. โดยฝ้าเพดานควรอยู่ห่างจากแก๊ส 1.5-3 เมตร ซึ่งถ้าไม่แน่ใจว่าควรติดตั้งที่จุดไหนในบ้าน ก็สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของ SMART Traffic & Safety ได้

Scroll to Top