เลือกสีทาบ้านรับสิ่งดี ๆให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

ใช้ 3 สีเรียกทรัพย์ตกแต่งหน้าบ้านฮวงจุ้ยบ้านกับการเลือกสีทาบ้าน รู้หรือไม่ว่าควรเลือกสีทาบ้านอย่างไร ถึงจะถูกหลักฮวงจุ้ย การเลือกใช้สีทาบ้านที่ไม่ตรงตามหลักฮวงจุ้ย ทำให้ส่งผลเสียได้โดยตรงกับผู้อยู่อาศัย ดังนั้นจึงควรรีบแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยบ้าน จะได้เป็นการเปิดรับสิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้านและในชีวิต การเลือกสีทาบ้านที่ถูกต้องจะช่วยส่งเสริมให้มีแต่สิ่งที่ดี ๆ

แต่ละสีนั้นก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันไป ตามหลักฮวงจุ้ยบ้าน โดยเฉพาะฮวงจุ้ยประตูบ้านนั้น สิ่งของที่นำมาประดับตกแต่งถือว่าสำคัญมาก โดยเฉพาะการเลือกใช้สีที่มีความเป็นมงคลในตัวเอง โดยสีที่ถูกหลักฮวงจุ้ยมีทั้งหมด 3 สีด้วยกัน ได้แก่
สีแดง แสดงถึงพลังอำนาจ ความรุ่งเรือง การเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ด้วยความสง่างาม
สีม่วง แสดงถึงความเจริญ ความน่าเคารพ มีพลังอำนาจในตัวเอง
สีเขียว แสดงถึงความก้าวหน้า ความเจริญ ความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์ทั้งหลาย ดังนั้นของประดับตกแต่งต่าง ๆ ที่ใช้ก็ควรมีสีเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ เช่น การใช้สีเขียวทาประตูจะช่วยดึงดูโชคลาภเข้าสู่ตัวบ้าน การมีพรมหน้าบ้านเป็นสีแดงช่วยส่งเสริมพลังอำนาจในการทำงานทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

Scroll to Top