การจัดฟันเด็ก ช่วยปรับโครงหน้า

การจัดฟันเด็ก ช่วยปรับโครงหน้า การจัดฟันในเด็ก เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของการเรียงตัวของฟันที่มีความผิดปกติ เป็นหนึ่งในวิธีรักษาทางทันตกรรมซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง การจัดฟันยังช่วยปรับโครงหน้าของผู้เข้ารับการรักษาให้เข้ารูปได้ด้วย ดังนั้นการจัดฟันจึงช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้ในปัจจุบัน การจัดฟันได้มีการพัฒนาให้สามารถจัดฟันในเด็กได้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่อายุ3-4 ขวบเลย แต่ถ้าพูดในเรื่องของความสะดวกและความร่วมมือของเด็กก็ควรอยู่ในช่วงอายุ 7-8 ขวบจะดีที่สุด