รู้จัก 4 คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ทางเลือกอาหารสุขภาพที่ดีกว่า

รู้จัก 4 คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ทางเลือกอาหารสุขภาพที่ดีกว่า คาร์โบไฮเดรตถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกาย โดยคาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ซึ่งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนั้นอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า ดังนั้น หากเรารู้ว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคืออะไรและเลือกรับประทานอย่างถูกต้องก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่า